Close

Informace k aktuálně čerpané dotaci

Název projektu: Výměna strojního vybavení ve společnosti Aktia, spol. s r. o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014904
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projekt je dosažení energetické úspory, větší efektivita provozování stroje, nižší náročnost jeho údržby a s tím související ekonomické úspory. Předmětem projektu je náhrada manipulačního stroje kolového nakladače. Realizací projektu společnost ušetří náklady na provoz zařízení a tyto prostředky tak budou mocí být využity na další rozvoj společnosti a udržení její konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.